Geuens, S. Wat met relaties en seks in mijn organisatie? Het ontwikkelen van een positief beleid m.b.t. relaties en seksualiteit

Geuens, S. (2017). Wat met relaties en seks in mijn organisatie? Het ontwikkelen van een positief beleid m.b.t. relaties en seksualiteit, Symposium, Hasselt (7 maart 2017)

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2017


Medewerkers

Geuens, S.