Spooren A. MS contactdag, Obstacle, een tool om woning te screenen en bezoek UD woonlabo .

Spooren A. (2017). MS contactdag, Obstacle, een tool om woning te screenen en bezoek UD woonlabo .

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2017


Medewerkers

Spooren A.