Van Craeyevelt, S.*, Smolders, D., Cools, A.*, Spooren, A.* Factoren die een rol spelen bij duurzame tewerkstelling na kanker: Een systematische

Van Craeyevelt, S.*, Smolders, D., Cools, A.*, Spooren, A.* (2017). Factoren die een rol spelen bij duurzame tewerkstelling na kanker: Een systematische review. Vierde Vlaams Congres in de Psychosociale Oncologie, 11 december 2017, Mechelen (België).

Output informatie

Type

Poster presentatie op werkveld gericht congres of studiedag

Jaar

2017


Medewerkers

Van Craeyevelt, S.*, Smolders, D., Cools, A.*, Spooren, A.*