Geuens, S., Willems, L, Jones, M. & Nuyts E. On the meaning of sex? Differences in young adult's ideas about ‘having sex’ in contemporary

Geuens, S.*, Willems, L*, Jones, M. & Nuyts E.*, (2018) On the meaning of sex? Differences in young adult's ideas about ‘having sex’ in contemporary Belgian society today Vs. Anglo-American countries 25 years ago and the impact of ideas on health

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Geuens, S., Willems, L, Jones, M. & Nuyts E.