Geuens, S., Willems, L, Jones, M. & Nuyts E. “On the meaning of sex. Young adult's ideas about having sex and the impact of ideas on sexual

Geuens, S.*, Willems, L,* Jones, M. & Nuyts E.*(2018), “On the meaning of sex. Young adulGeuens, S., Willems, L, Jones, M. & Nuyts E. “On the meaning of sex. Young adultt's ideas about having sex and the impact of ideas on sexual risk

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Geuens, S., Willems, L, Jones, M. & Nuyts E. “On the meaning of sex. Young adult's ideas about having sex and the impact of ideas on sexual risk-behavior.”