Knippenberg E. Rapport project “Wetenschappelijke ondersteuning voor opzetten van gespecialiseerd dagcentrum rond cognitieve problematiek

Knippenberg E*. (2018). Rapport project “Wetenschappelijke ondersteuning voor opzetten van gespecialiseerd dagcentrum rond cognitieve problematiek bij ouderen.” Onderzoek van oktober 2016 – september 2018 in Dagverzorgingscentrum HOGEVIJF, OCMW Hasselt.

Output informatie

Type

Andere extern gepubliceerde rapporten

Jaar

2018


Medewerkers

Knippenberg E.