Lemmens J. Therapeutisch tuinieren.

Lemmens J.,* (2018) Therapeutisch tuinieren. Contactdag Netwerk Educatie én Inspiratiedag Citizen Science: Groen maakt gezond,1/12/18, Diepenbeek (organisatie provincie)

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Lemmens J.