Lemmens J. Tuinieren als therapeutisch medium binnen de psychiatrie.

Lemmens J.* (2018) Tuinieren als therapeutisch medium binnen de psychiatrie. Studiedag Tuintherapie & therapeutische tuinen binnen psychiatrische setting,. 23/3/18, St. Truiden, organisatie ASSTER

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Lemmens J.