Lemmens J. Tuinieren als therapeutisch medium in ouderenzorg.

Lemmens J.* (2018) Tuinieren als therapeutisch medium in ouderenzorg. Studiedag tuintherapie en therapeutische tuin binnen de ouderenzorg, 23/10/18, Dilsen (organisatie Terra-Therapeutica, OCMW Dilsen en Limburg.Net)

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Lemmens J.