Palmaers, S. Smart eXperience Campus

Palmaers, S.*, (2018). Smart eXperience Campus, VOKA Netwerk Smart Cities, 12/12/2012, Hasselt (Belgium)

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Palmaers, S.