Pasteels, I., Mortelmans, D., Buysse, A., Matthijs, K. ,Van Bavel, J. & Verschelden, G. Families in transitie, transitie in families.

Pasteels, I., Mortelmans, D., Buysse, A., Matthijs, K. ,Van Bavel, J. & Verschelden, G. (Eds.) Families in transitie, transitie in families,p. 208. Antwerpen: Garant.

Output informatie

Type

Editor, verantwoordelijke uitgever van publicatie, proceedings of wetenschappelijke boeken (ISBN/peer reviewed)

Jaar

2018


Medewerkers

Pasteels, I., Mortelmans, D., Buysse, A., Matthijs, K. ,Van Bavel, J. &  Verschelden, G.