Pasteels, I. Hoog-conflictueuze scheidingen: inzichten uit onderzoek.

Pasteels, I. (2018). Hoog-conflictueuze scheidingen: inzichten uit onderzoek. 3de PXL Scheidingscongres: Aanpak van hoog-conflictueuze scheidingen

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2018


Medewerkers

Pasteels, I.