Pasteels, I. Naar een innovatieve aanpak van hoog-conflictueuze scheidingen.

Pasteels, I. (2018). Naar een innovatieve aanpak van hoog-conflictueuze scheidingen. Studiedag UCLL “Intrafamiliaal geweld. Elke schakel telt.” 25/10/2018; Hasselt (België).

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2018


Medewerkers

Pasteels, I.