Pasteels, I. & Mariën, M. Kinderen van gescheiden ouders versterken in de lagere school.

Pasteels, I.* & Mariën, M. (2018). Kinderen van gescheiden ouders versterken in de lagere school. Studiedag Families in Transitie, Transitie in Families. 13/11/2018, Antwerpen (België).

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2018


Medewerkers

Pasteels, I. & Mariën, M.