Pasteels, I. & Mortelmans, D. Families in transitie, transitie in families: ontstaan en inhoud van een studie

Pasteels, I*. & Mortelmans, D. (2018). Families in transitie, transitie in families: ontstaan en inhoud van een studie naar familietransities in Vlaanderen.

Output informatie

Type

Artikels, abstracts of hoofdstukken in een wetenschappelijk (nationaal) boek

Jaar

2018


Medewerkers

Pasteels, I. & Mortelmans, D.