Spooren A. Algemene arbeidsreïntegratie op 3 niveaus: primair, secundair en tertiair. Tewerkstelling in een duurzaam perspectief’

Spooren A*. (2018) Algemene arbeidsreïntegratie op 3 niveaus: primair, secundair en tertiair. Tewerkstelling in een duurzaam perspectief’, 27 september 2018, Hasselt

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Spooren A.