Van Craeyevelt, S., Cools, A., Smolders, D., Spooren, A., Focus op Oncologie, 5 juni 2018, Hasselt.

Van Craeyevelt, S.*, Cools, A.*, Smolders, D.*, Spooren, A.* (2018). PXL Healthcare Congres: Focus op Oncologie, 5 juni 2018, Hasselt.

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2018


Medewerkers

Van Craeyevelt, S., Cools, A., Smolders, D., Spooren, A.