Van Craeyevelt S Disability Case Management. Tewerkstelling in een duurzaam perspectief'

Van Craeyevelt S * (2018) Disability Case Management. Tewerkstelling in een duurzaam perspectief’, 27 september 2018, Hasselt

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Van Craeyevelt S