Vanvuchelen, M. Vroege imitatieproblemen bij jonge kinderen met autismespectrumstoornissen.

Vanvuchelen, M.*, (2018). Vroege imitatieproblemen bij jonge kinderen met autismespectrumstoornissen. Zesde Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en - Psychotherapie, 7-8 febr 2016, Brussel (Belgium)

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Vanvuchelen, M.