Vos, K., Trendy museums as tools for citymarketing. Università di Macerata, 24 novermber 2018, Macerata (Italië).

Vos, K., (2018). Trendy museums as tools for citymarketing. Università di Macerata, 24 novermber 2018, Macerata (Italië).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

 Vos, K.