Westhovens M, Ghysels R, Gielis D, Spooren A , Implementation of population specific code sets based on the ICF into the Hasselt Occupational

Westhovens M*, Ghysels R*, Gielis D*, Spooren A *(2018), Implementation of population specific code sets based on the ICF into the Hasselt Occupational Performance Profile (H-OPP), a digital occupational performance registration World Federation of Occupa

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2018


Medewerkers

Westhovens M, Ghysels R, Gielis D, Spooren A