Coolkens*, R, Content maps: het verwerven en meten van vakkennis.

Coolkens*, R (2019). Content maps: het verwerven en meten van vakkennis. Symposium onderzoek voor en door leraren LO, 12 juni 2019, Leuven, (België) .

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2019


Medewerkers

Coolkens*, R