Hoogsteyns V.*, Knuts E.*, Switch-leren in drones, 17 september 2019

Hoogsteyns V.*, Knuts E.* (2019). Switch-leren in drones. ESF studiedag switch, 17 september 2019, Brussel (België)

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2019


Medewerkers

Hoogsteyns V.*, Knuts E.*