Knuts E.*, Switch-leren

Knuts E.*, (2019). Switch-leren. DronePort café, 25 juni 2019, Sint-Truiden (België)

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2019


Medewerkers

Knuts E.*