Tilkin, S*., Palmaers, S*., Blockchain in de zorg (ikv EarlyTech)

Tilkin, S*., Palmaers, S*., (2019). Blockchain in de zorg (ikv EarlyTech), Biomed, Diepenbeek

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2019


Medewerkers

Tilkin, S*., Palmaers, S*.