En-abling Physical Environments. Prescriptive and descriptive approaches for Universal Design – Hubert Froyen, Jasmien Herssens

En-abling Physical Environments. Prescriptive and descriptive approaches for Universal Design – Hubert Froyen, Jasmien Herssens – 01/12/2014, Symposium on Trends in Universal Design 2014 Tourism Industry for the Aging Population, Launching of MS 1184:20

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met extern doelpubliek en minimale vermeldig in uitnodiging of abstract

Jaar

2014


Medewerkers

Hubert Froyen, Jasmien Herssens