‘Erfgoedzorg zit in de lift. Onroerend Erfgoed en Toegankelijkheid’

28 maart 2014: Studiedag ‘Erfgoedzorg zit in de lift. Onroerend Erfgoed en Toegankelijkheid’, Oostende

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2014