Spooren, A., Coolen, J. Client-centred task-oriented training of upper extremity skills in persons with multiple sclerosis (MS): a randomised

Spooren, A., Coolen, J. (2014). Client-centred task-oriented training of upper extremity skills in persons with multiple sclerosis (MS): a randomised controlled trail. World Congres Neurorehabilitation. April. Istanbul (Turkije).

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2014


Medewerkers

Spooren, A., Coolen, J. (2014). Client-centred task-oriented training of upper extremity skills in persons with multiple sclerosis (MS): a randomised controlled trail. World Congres Neurorehabilitation. April. Istanbul (Turkije).