Claes, V., Palmaers, S. Organisatie Workshop Prototyping Innovations in Healthcare ism LRM, UHasselt, LifeTechLimburg, Innovatiecentrum, Biovill

Claes, V., Palmaers, S. 2015. Organisatie Workshop Prototyping Innovations in Healthcare ism LRM, UHasselt, LifeTechLimburg, Innovatiecentrum, Bioville (29/04/2015)

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2015


Medewerkers

Claes, V., Palmaers, S.