Di Marcantonio, S. Businet-Meeting,

Di Marcantonio, S., (2015). Businet-Meeting, 11-13 november, Valletta, (Malta). http://www.businet.org.uk/assets/media/Conference-Programme.pdf

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2015


Medewerkers

Di Marcantonio, S.