Knippenberg E. Bewegingsdetectiesystemen binnen cliënt- en taakgerichte arm- handvaardigheidstraining bij personen met centraal neurologische aandoen

Knippenberg E. (2015). Bewegingsdetectiesystemen binnen cliënt- en taakgerichte arm- handvaardigheidstraining bij personen met centraal neurologische aandoeningen. MS-dag van het MS netwerk: Samenwerking op vlak van MS-zorg, 27 februari, Overpelt

Output informatie

Type

Voordracht op nationaal beroepsgerichte congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2015


Medewerkers

Knippenberg E.