Lenaerts, K. et al. Op Kompas na depressie: Richtlijn voor preventie van herval na ontslag bij patiënten met een unipolaire depressieve

Lenaerts, K. et al. (2015) Op Kompas na depressie: Richtlijn voor preventie van herval na ontslag bij patiënten met een unipolaire depressieve stemmingsstoornis met aandacht voor de levensdomeinen lichamelijk, psychisch, sociaal en seksueel functioneren.

Output informatie

Type

Gepubliceerde artikels of abstracts in nationale wetenschappelijke tijdschriften (peer reviewed)

Jaar

2015


Medewerkers

Lenaerts, K., Nuyts E., Depoortere, A.