Palmaers, S., Claes, V. Insights in Non-technical Issues of Medical Devices ism LRM, UHasselt, I-D-E, LifeTechLimburg, Innovatiecentrum, Bioville

Palmaers, S., Claes, V. (2015). Insights in Non-technical Issues of Medical Devices ism LRM, UHasselt, I-D-E, LifeTechLimburg, Innovatiecentrum, Bioville (16/11/2015)

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2015


Medewerkers

Palmaers, S., Claes, V.