Palmaers, S., Claes, V. Organisatie Workshop Prototyping Innovations in Healthcare ism LRM, UHasselt, LifeTechLimburg, Innovatiecentrum, Bioville

Palmaers, S., Claes, V. (2015). Organisatie Workshop Prototyping Innovations in Healthcare ism LRM, UHasselt, LifeTechLimburg, Innovatiecentrum, Bioville (29/04/2015)

Output informatie

Type

Zelf georganiseerde studiedagen voor extern doelpubliek/werkveld, gekoppeld aan eigen resultaten van wetenschappelijk onderzoek (geen vorming)

Jaar

2015


Medewerkers

Palmaers, S., Claes, V.