Datascience in de muziekindustrie (Tetra)

Beslissingen in de muziekindustrie zijn vaak gebaseerd op buikgevoel. Organisatoren boeken een band die ze zelf goed vinden in de hoop dat het publiek hun mening deelt. A&R verantwoordelijken geven platencontracten aan bands waarvan ze geloven dat ze zullen doorbreken. Festivalorganisatoren moeten beslissingen maken over catering, security, personeel, logistiek enzoverder.  Jammer genoeg schiet buikgevoel vaak te kort. In de muzieksector is één misstap vaak voldoende om een KMO de das om te doen, een tegenvallende festivaleditie laat al snel een diepe schuldenput achter. Daarom zouden veel spelers in onze sector baat hebben bij een toepassing die hun beslissingen ondersteunt op basis van objectieve data. Gelukkig  zijn de tijden veranderd. Dankzij de opkomst van social media, streaming diensten en technologische vooruitgangen in datacollectie en -verwerking zijn het aantal databronnen om beslissingen op te baseren radicaal toegenomen. In andere sectoren zoals automotive en telco zien we een groot aantal toepassingen gebaseerd op de nieuw beschikbare dataverzameling en -verwerkingstechnieken. De muzieksector in Vlaanderen slaagt er voorlopig niet in deze nieuwe methodolgie in hun dagelijkse werking te integreren. Uit een door ons uitgevoerde bevraging bleek (n=30) dat 90% van de respondenten uit de sector het belang inzag van data om beslissingen te onderbouwen. Slechts 15% gaf aan te beschikken over de benodigde  kennis, tijd of middelen om deze technologie toe te passen. Dit zorgt voor een enorm onbenut potentieel binnen onze muzieksector. In een PWO-traject bundelde de onderzoeksgroep PXL-Music Research de krachten met Ancienne Belgique en Clubcircuit om een proof of concept te ontwikkelen die de organisatoren in staat stelt zelf aan de slag te gaan met hun data. Dankzij kwalitatieve focusgesprekken met de partners gecombineerd met toegepast data science onderzoek ontwikkelden we een methodologie om organisatoren objectievere beslissingen te laten nemen. De muzieksector in Vlaanderen heeft geen traditie van wetenschappelijk onderzoek. Met dit Tetra project willen we een eerste stap zetten in een verbindingstraject tussen wetenschap en praktijk op basis van de onderzoeksresultaten van het PWO project. Zodoende hopen we in de toekomst deze wisselwerking tussen wetenschap en sector verstevigen.

Project informatie

Projectpromotor:
Jonas Kiesekoms
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
1/10/2019 – 30/09/2021
Budget:
€ 358 245,00
Projectcode:
7/DWO/2019/MU/T021
VTE:
2,4 VTE
Medewerkers:

Jonas Kiesekoms, Philippe Haldermans, Conrad Hayen, Danielle Gielen , Maarten Elen

Contact

Jonas Kiesekoms
coördinator