Immersive music live

Binnen PXL-Music Research voert men onderzoek naar de creatieve en artistieke vernieuwing die gepaard gaat met de technologische vooruitgang in muziektechniek. Er zijn verschillende revoluties geweest in het maken van muziek, van mono naar stereo over surround tot 360 graden lmmersive Music. Parallel met het speerpuntproject lmmersive Music Studio wordt in dit focusproject de impact van deze technologische vooruitgang op de live muzieksector onderzocht.

Er wordt onderzocht hoe lmmersive Music de muziekprofessional creatief kan uitdagen op vlak van live-performance. De verschillende projecten die in het project ‘Immersive music studio’ in 360 graden gecomponeerd en opgenomen worden, zullen in samenwerking met studenten in dit focusproject omgezet worden naar live performances. In co-creatie met onderzoekers van het immersive studio project, gaat het onderzoeksteam en hun externe partners na hoe de uitdagingen voor live performances in lmmersive beantwoord kunnen worden. Op deze manier zoeken ze uit hoe de nieuwe technologie enerzijds een effect heeft op de contentcreatie voor live performances en anderzijds hoe deze technologie zijn uiting vindt in nieuwe PA (Public Adress) systemen.

Samen met hun partners gaan lectoren en studenten de opgedane kennis ontsluiten aan de buitenwereld in de vorm van performances in lmmersive. Intern gebruiken ze de verkregen inzichten voor het updaten van hun leermaterialen in het vak PA 3. Er wordt heel veel belang gehecht aan interne en externe samenwerking tussen stakeholders en de eigen studenten. Zij zullen in het kader van stages, bachelorproeven, persoonlijke opleidingsprojecten en korte internationale mobiliteitsprogramma's een voortrekkersrol opnemen in dit onderzoek om zo als junior-collega's te groeien tot excellente professionals.

Project informatie

Projectpromotor:
Tom Janssen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16/09/2019 – 20/09/2020
Budget:
€ 23.770
Projectcode:
7/DWO/2019/CD/FR034 + 7/DWO/2019/CD/FO034
VTE:
0,60
Medewerkers:

Tom Janssen, Erik Loots