Muziek en Technologie: zet muziekeducatie onder stoom

PXL Music-Research en PXL-Onderwijsinnovatie slaan de handen in elkaar om een vernieuwende aanpak voor muziek- en ICT-educatie te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Muziek' &' Technologie’ creëren we een aanpak met als doel een integratie van vaardigheden uit verschillende disciplines op een creatieve en vakoverschrijdende manier te realiseren. Hiervoor maken we gebruik van verschillende werkvormen en hebben we respect voor de talenten van het individu. Het onderzoeksproject vertrekt vanuit de aanbevelingen van Anne Bamford en de door Canon Cultuurcel oorgestelde ontwikkelingslijn cultuureducatieve vaardigheden om een visie en methodologie te ontwikkelen voor muziekeducatie in de 21ste eeuw. Door lespakketten aan te bieden die kaderen binnen de eindtermen muzische vorming van het basisonderwijs enerzijds en de eindtermen artistieke opvoeding van de eerste graad secundair onderwijs en daarnaast rekening houden met de vakoverschrijdende eindtermen willen we zoveel mogelijk jongeren bereiken. We hopen hen te inspireren om na de  lessenreeks meer creatief met muziek en technologie om te gaan. Met dit project gaan we aan de slag om bestaande drempels voor traditionele muziekeducatie te verlagen (taal, SES,…) door de ontwikkelde methodiek zo breed inzetbaar mogelijk te maken. Hiervoor houden we bij de ontwikkeling rekening met kostprijs, onderwijsniveau en tijdsbeperkingen van scholen. We proberen te bewerkstelligen dat kinderen geïnspireerd worden door ons lespakket en zich verder verdiepen in het creatief en interdisciplinair muziekaanbod. We baseren ons daarom op de zelfdeterminatietheorie om dit lespakket vorm te geven. We vertrekken voor onze methodologie vanuit de vragen van het werkveld en nodigen vanaf dag één de leerkrachten uit in focusgroepen om op basis van hun noden en de aanbevelingen van de cultuursector de brug te vormen tussen theorie en praktijk. Door experimenten in de klas willen we zoveel mogelijk leerlingen bereiken tijdens dit project om op basis van onze bevindingen aanbevelingen te schrijven, lespakketten te ontwikkelen en een bijscholingstraject voor leerkrachten in het leven te roepen.

Project informatie

Projectpromotor:
Jonas Kiesekoms
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • 820 Cultuur
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
  • T 001 Elektronica en elektrotechniek
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 - 20/09/2020
Budget:
/
Projectcode:
7/DWO/2017/MU/P099
VTE:
/
Medewerkers:

Jonas Kiesekoms

Gert Decoster

Frank Duchêne

Ilse Hornikx

Contact

Gert Decoster
popcoach
Tel: +32 11 77 50 79