Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer

De Winning –vzw Groenwerk- werkt samen met de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) (co-promotor) aan de uitbouw van een ‘Limburgs centrum voor natuur- en landschapsbeheer’.

De Winning –vzw Groenwerk- als sociaal economiebedrijf en de PHL als onderwijs- en onderzoeksinstelling zijn beide gespecialiseerd in hun opdracht en bedrijvigheid. De gemeenschappelijke factor is dat ze streven naar een betere leefomgeving door het uitvoeren van activiteiten en geven van vorming in natuur-, bos-, landschap-, en groenbeheer.

Met dit project zal er op het industrieterrein Genk-Zuid een nieuwe professionele infrastructuur worden gebouwd rekening houdend met principes van duurzaamheid en ecologie. Het geheel omhelst een vormings- en onderzoeksruimte, een administratief gebouw, een industriële loods, een open opslagloods en aangepaste omgevingswerken. Naast een goede inrichting van de gebouwen zal er eveneens aandacht geschonken worden aan een vernieuwend communicatiesysteem voor de terreinploegen.

De totale kost wordt geraamd op 1.040.298 euro, waarmee een nieuwbouw van 2785 m² gebruiksoppervlakte wordt gerealiseerd.

De Winning –vzw Groenwerk- voorziet dat dit project een bijkomende tewerkstelling van 10 personen zal opleveren. De PHL werkt met dit project aan de uitbouw van een competentiegericht (na)vormings- en expertisecentrum voor de sector.

Project informatie

Projectpromotor:
De Winning - vzw Groenwerk
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/01/2007 - 31/12/2008
Budget:
€ 416.119,20 en € 241.000,00 Provincie Limburg
Projectcode:
nog in te vullen
VTE:
X VTE