Graskracht

Een belangrijk aspect binnen het natuurtechnische beheer van graslanden en bermen is de afvoer van de vegetatieproductie oftewel bermmaaisel. Dit maaisel komt vrij op een relatief korte tijdsspanne en zorgt bijgevolg voor een piekaanvoer bij de verwerkingsinstallaties. Vergisting en mestverwerking zijn in Vlaanderen in volle opgang. Deze sterke opkomst van installaties zorgt voor een opportuniteit: meer verwerkingscapaciteit met een voldoende spreiding over heel Vlaanderen. Er ontstaat dus een grotere vraag naar organisch-biologische stromen om te co-vergisten met mest, gezien het synergetische effect op de biogasproductie.

Partners:

ANB, UHasselt (CMK), Biogas-e, Dep. LNE AMIS, Eneco International BV, OVAM, UGent, PIVAL, Natuurpunt beheer en Agentschap Wegen en Verkeer.

Project informatie

Projectpromotor:
ANB
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 540 Nieuwe energiebronnen, energierecuperatie
Startdatum – einddatum:
01/04/2010 - 31/03/2012
Budget:
€ 992.171,98 (Budget PXL: € 193.474,96)
Projectcode:
1/DWO/2010/BI/I010
VTE:
1,948 VTE

Contact

Alain De Vocht
coördinator