Invasieve exoten

Exoten zijn planten en dieren die hier van nature niet thuis horen maar door de mens zijn geïntroduceerd.  Daardoor hebben ze vaak geen natuurlijke vijanden in de nieuwe leefgebieden. Als deze uitheemse plant- en diersoorten zich hier definitief vestigen en de populaties zich sterk uitbreiden spreken we van invasieve exoten. Deze invasieve exoten hebben buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied een zeer negatieve invloed op:

  • de biodiversiteit: exoten verdringen inheemse soorten en roeien in bepaalde gebieden zelfs kwetsbare soorten uit. Hierdoor kunnen investeringen in natuurinrichting en soortbescherming teniet gedaan worden
  • de economie: het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek becijfert de economische schade door de opmars van exoten in Nederland op 1,3 miljard euro per jaar! Naar verwachting is de schade in België in dezelfde orde van grootte
  • de aantrekkelijkheid van het landschap
  • vaak ook de veiligheid: zo zal bvb. Grote Waternavel door zijn ongebreidelde groei de waterdoorstroming belemmeren, met een verhoogde kans op overstromingen tot gevolg.

Bestrijden van invasieve exoten

Het aantal uitheemse soorten neemt de laatste jaren sterk toe. Bovendien storen exoten zich niet aan administratieve grenzen. Grote investeringen in de bestrijding van invasieve exoten kunnen daardoor gemakkelijk onvoldoende effect hebben als partijen lokaal, regionaal en grensoverschrijdend onvoldoende tot niet samenwerken. Deze problematiek wordt bijgevolg ook door de EU erkend (zie o.a. Developing an EU Framework for Invasive Alien Species – Discussion paper).

Interreg-project

Dit interreg-project wil oplossingen bieden ter bestrijding van invasieve exoten en de voordelen van samenwerking ten behoeve van economie, natuur en milieu benutten en zodoende ook uitvoering geven aan de strategie die de EU voorschrijft. Concreet is het doel van dit INTERREG-project de kosten voor exotenbestrijding sterk te verlagen en te voorkomen dat er in de toekomst door menselijk ingrijpen nieuwe exoten bijkomen of zich versneld kunnen uitbreiden. Specifiek focussen de acties van de PHL zich op het terugdringen van de stierkikker in de Vlaanderen.

Project informatie

Projectpromotor:
LNE - Vlaanderen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 280 Dierenecologie
Startdatum – einddatum:
01/10/2009- 30/09/2012
Budget:
€ 3.115.644,663,00 (Budget PXL: € 107.849,63)
Projectcode:
1/DWO/2009/BI/I008
VTE:
1,46 VTE

Contact

Alain De Vocht
coördinator