Populatiemonitoring van de Europese hamster via DNA-profiling

De Europese hamster (Cricetus cricetus) wordt in Vlaanderen met uitsterven bedreigd. In het kader
van een door de overheid opgelegd soortbeschermingsprogramma (SBP), wil men gekweekte
hamsters herintroduceren in een restpopulatie in Zuid-Limburg, met het oog op populatieherstel.
Om het succes van dit programma op te volgen, kan de genetische diversiteit van de populatie
worden gemonitord via desoxyribonucleïnezuur(DNA)-profiling. Hiertoe worden eerst haren (met
haarfollikels) verzameld uit haarvallen die geplaatst worden in de buurt van hamsterburchten.
Vervolgens wordt hieruit met een geschikte methode DNA geëxtraheerd. Dit DNA wordt
geanalyseerd door amplificatie en detectie van een tiental microsatellietmerkers, die polymorf
voorkomen in de populatie, en op basis waarvan dus een genetisch profiel kan worden opgesteld,
uniek voor een hamsterindividu. Door vergelijking van DNA-profielen kan verwantschap en
afstamming van hamsters worden bepaald, en door kwantitatieve analyse van het voorkomen van de
verschillende polymorfismen van de merkers kan de genetische diversiteit van de populatie worden
ingeschat en opgevolgd.

Project informatie

Projectpromotor:
Suzy Eeckelaerts
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • B 220 Genetica, cytogenetica
  • B 280 Dierenecologie
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 20/09/2020
Budget:
€ 88.000
Projectcode:
1/DWO/2018/TD/FO027 + 1/DWO/2018/TD/FR027
VTE:
0,60 VTE
Medewerkers:

Suzy Eeckelaerts

Sarah Descamps

Tony Remans