Snelle detectie van pathogene organismen in de fruitteelt

De fruitteelt is een belangrijke economische sector in Zuid-Limburg waar meer dan 70 % van de Vlaamse fruitproductie is gelokaliseerd, en waar ook in het kader van SALK geïnvesteerd wordt. Fruitgewassen zijn echter ook gevoelig aan ziektes veroorzaakt door pathogene organismen zoals bacteriën en schimmels. Voor de inperking van deze ziektes is het belangrijk de aanwezigheid van het pathogeen organisme zo vroeg mogelijk vast te stellen. Een methode voor vroege detectie, vooraleer symptomen zichtbaar worden, zal toelaten om meer gericht in plaats en tijd de gepaste bestrijdingsmaatregelen toe te passen, en zo de verliezen en economische schade te beperken.

PXL Bio-Research ontwikkelt binnen zijn speerpunt ‘Moleculaire biodetectie’, en in samenwerking met zijn strategische partner proefcentrum fruitteelt vzw (pcfruit, Sint-Truiden), in eerste instantie snelle detectiemethodes voor bacterievuur, boomkanker en witziekte bij appel en peer, en bloembotsterfte bij appel, peer en kers. Deze methodes zijn gericht op de snelle identificatie van pathogene organismen op basis van hun DNA code. Bij uitbreiding vormt deze expertiseontwikkeling ook de basis voor toepassingsgericht onderzoek voor andere sectoren zoals de voedingsindustrie of de milieusector. Het project biedt eveneens perspectieven voor het speerpunt ‘Biodiversiteit en invasieve exoten’ voor de snelle detectie van zeldzame of invasieve exotische soorten.

Project informatie

Projectpromotor:
Tony Remans
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Landbouwtechnologie en landbouwproduktiviteit
Startdatum – einddatum:
19/09/2016-16/09/2018
Budget:
€ 43.522
Projectcode:
1/DWO/2016/TD/FR010 + 1/DWO/2016/TD/FO010
VTE:
0,60 VTE

Contact

Tony Remans
onderzoeker