Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Streekgebonden natuurdaken: biologische en bouwtechnische randvoorwaarden

Om de nood aan werk- en woonruimte in Vlaanderen te verzoenen met behoud van onze waardevolle natuur, is het mogelijk om lokale natuur te integreren op daken. Groendaken hebben reeds bewezen dat ze veel functies vervullen, maar de huidige samenstelling van substraat en plantensoorten is zodanig verschillend van onze natuurtypes, dat hun waarde voor biodiversiteit sterk in vraag kan worden gesteld.

Met dit SPP willen we onderzoeken welke Vlaamse natuurlijke habitattypes en plantensoorten succesvol geïmplementeerd kunnen worden op groendaken, en wat hiervoor de biologische randvoorwaarden zijn. De gerealiseerde natuurdaken mogen geen bedreiging vormen voor het respectievelijke gebouw. Hierdoor bekijken we eveneens de bouwtechnische randvoorwaarden voor de realisatie van streekgebonden natuurdaken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Om dit onderzoek te realiseren wordt multidisciplinair samengewerkt tussen PXL Bio-Research en PXL Bouw en Energie. Het 3-jarige project zal starten met een gedetailleerde voorstudie van natuurtypes in Vlaanderen, gevolgd door stabiliteitsberekeningen om de bouwtechnische randvoorwaarden te bepalen en mogelijke alternatieven voor te stellen. Hierna zullen de geselecteerde natuurtypes met hoogste potentie experimenteel getest worden waarbij we gebruik maken van vegetatiemonitoring en sensoren (ondersteuning PXL Smart-ICT). Dit laatste maakt het mogelijk om een inschatting te maken van het belang van de natuurdaken in het kader van klimaatadaptatie (water- en temperatuurbuffering) op niveau van volledige bedrijventerreinen of gemeenten.

Het eindrapport zal de resultaten en richtlijnen bevatten om de natuurdaken effectief toe te passen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Project informatie

Projectpromotor:
Carmen Vanmechelen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 640 Landbouw en tuinbouw
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 20/09/2020
Budget:
€176.568
Projectcode:
1/DWO/2017/BI/P101
VTE:
1,45 VTE
Medewerkers:

Carmen Van Mechelen,

Guido Leemans,

Koen Gilissen

Contact

Carmen Vanmechelen
onderzoeker