Streekgebonden natuurdaken: biologische en bouwtechnische randvoorwaarden

Om de nood aan werk- en woonruimte in Vlaanderen te verzoenen met behoud van onze waardevolle natuur, is het mogelijk om lokale natuur te integreren op daken. Groendaken hebben reeds bewezen dat ze veel functies vervullen, maar de huidige samenstelling van substraat en plantensoorten is zodanig verschillend van onze natuurtypes, dat hun waarde voor biodiversiteit sterk in vraag kan worden gesteld.

Met dit SPP willen we onderzoeken welke Vlaamse natuurlijke habitattypes en plantensoorten succesvol geïmplementeerd kunnen worden op groendaken, en wat hiervoor de biologische randvoorwaarden zijn. De gerealiseerde natuurdaken mogen geen bedreiging vormen voor het respectievelijke gebouw. Hierdoor bekijken we eveneens de bouwtechnische randvoorwaarden voor de realisatie van streekgebonden natuurdaken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Om dit onderzoek te realiseren wordt multidisciplinair samengewerkt tussen PXL Bio-Research en PXL Bouw en Energie. Het 3-jarige project zal starten met een gedetailleerde voorstudie van natuurtypes in Vlaanderen, gevolgd door stabiliteitsberekeningen om de bouwtechnische randvoorwaarden te bepalen en mogelijke alternatieven voor te stellen. Hierna zullen de geselecteerde natuurtypes met hoogste potentie experimenteel getest worden waarbij we gebruik maken van vegetatiemonitoring en sensoren (ondersteuning PXL Smart-ICT). Dit laatste maakt het mogelijk om een inschatting te maken van het belang van de natuurdaken in het kader van klimaatadaptatie (water- en temperatuurbuffering) op niveau van volledige bedrijventerreinen of gemeenten.

Het eindrapport zal de resultaten en richtlijnen bevatten om de natuurdaken effectief toe te passen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Project informatie

Projectpromotor:
Carmen Vanmechelen
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • 640 Landbouw en tuinbouw
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 20/09/2020
Budget:
€176.568
Projectcode:
1/DWO/2017/BI/P101
VTE:
1,45 VTE
Medewerkers:

Carmen Van Mechelen,

Guido Leemans,

Koen Gilissen

Contact

Carmen Vanmechelen
onderzoeker