Tuinwerking als middel voor zinvolle, therapeutische activiteiten voor cliënten binnen het Vlaamse Zorglandschap (doelgroep ouderen)

Tuinieren en vertoeven in een aangepaste buitenomgeving kent voor verschillende doelgroepen diverse voordelen op therapeutisch vlak, zowel op lichamelijk, emotioneel, educatief als sociaal en spiritueel vlak. Vanuit het kabinet Vandeurzen en Schauvliege heeft men interesse om de tuin als therapeutisch medium in te zetten binnen een bepaalde doelgroep in het Vlaamse zorglandschap (meer specifiek ouderen die verbonden zijn aan een woonzorgcentrum).
Dit projectvoorstel heeft tot doel om 1) meer evidentie aan te reiken omtrent het inzetten van therapeutische tuinwerking bij deze specifieke doelgroep binnen het Vlaamse zorglandschap, ter bevordering van kwaliteit van leven en participatie, en 2) het werkveld kennis en praktische handvaten aan te reiken om therapeutische tuinwerking te implementeren in diverse Vlaamse woonzorgcentra.
Concreet spitst dit project zich toe op ouderen die verbonden zijn aan een woonzorgcentrum. Voor deze groep wil dit project antwoord bieden op 5 vragen: 1} Welke therapeutische doelstellingen kunnen via het medium tuin worden aangepakt en voor wie? 2} Hoe kan deze tuinwerking als therapeutisch medium concreet opgezet en uitgebouwd worden 3} Is het haalbaar om tuin als therapeutisch medium in te zitten binnen de Vlaamse zorgsetting? 4) Wat is het effect/meerwaarde van een therapeutische tuinwerking op levenskwaliteit, participatie en specifieke therapeutische doelstellingen? en 5} Welke tuin technische en tuin architectonische aanbevelingen kunnen geformuleerd worden?
Dit project stoelt op 3 pijlers: onderzoek, vorming en sensibilisatie met elk een eigen output: een wetenschappelijk rapport, een handleiding waarin wetenschappelijke evidentie gekoppeld wordt aan praktische handvaten, een implementatieplan met een draaiboek voor de doelgroep, vormingspakketten op maat en een sensibilisatiepakket. Dit project betrekt diverse stakeholders: de eindgebruikers, de zorgprofessional, professionals in tuinonderhoud en -architectuur, de zorginstellingen en de overheid. Onderzoek zal plaatsvinden door middel van samenwerking met diverse (reeds gecontacteerde} zorginstellingen (projectstageplaatsen) waarbij therapeutisch tuinieren zal worden opgezet, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Project informatie

Projectpromotor:
Johan Lemmens
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 20/09/2020
Budget:
€ 46.000
Projectcode:
2/DWO/2018/HD/FO026 + 2/DWO/2018/HD/FR026
VTE:
0,60 VTE
Medewerkers:

Johan Lemmens