AVX4BIM: Augmented en Virtual Reality als informatie- en communicatietool tussen bouwpartners in BIM gemodelleerde bouwprojecten

Gebrekkige communicatie en gestoorde informatiedoorstroming tussen verschillende bouwactoren (klant, architect, aannemer, arbeider, ingenieur, …) is een grote veroorzaker van faalkosten en

uitvoeringsfouten in de bouwsector.

De Vlaamse bouwsector wordt alsmaar digitaler dankzij virtuele bouwinformatiemodellen (BIM). Deze modellen kunnen rijker gemaakt door additionele informatie te koppelen voor de verschillende bouwactoren (klant, ontwerpers, uitvoerders, uitbaters)

Dit onderzoek wil het BIM-model uitbreiden met Augmented en Virtual Reality (AR/VR).

Aan de hand van 3 praktische cases worden de mogelijkheden van AR/VR bij bouwprojecten met een

BIMmodel in kaart te gebracht. De meerwaarde van die uitbreiding zal in de verschillende bouwfasen onderzocht worden. Zo zal de nieuwe campus van Hogeschool PXL in Hasselt (kaderend binnen het masterplan Hogeschool PXL Hasselt) dienst doen als case voor de ontwerp- en uitvoeringsfase, de Bouwcampus (het nieuwe bloeiende hart van de Limburgse bouwsector) voor de uitvoering, uitbating en onderhoudsfase. Daarnaast zal de PXL Tech campus, momenteel al in

digitale transformatie via 3D scan to BIM, zowel voor studenten als onderzoeksmedewerkers een

reallife case zijn waarbij VR/AR geïmplementeerd zal worden. Al deze gebouwen beschikken over een BIMmodel en zullen via dit onderzoeksproject verrijkt worden met intelligente codes (QR, Layar, Zappar, tokens, …) zodat de link tussen het bouwinformatiemodel en AR/VR verwezenlijkt wordt. Specifieke aandacht zal gaan naar de uitbating en onderhoudsfase van de gebouwen, waardoor VR en AR op lange termijn zijn nut kan bewijzen.

Uiteindelijk zal de Vlaamse bouwsector via goodpractices en een duidelijk eindrapport een

overzicht krijgen van de mogelijkheden, voor en nadelen van Virtual Reality en Augmented Reality met BIMgemodelleerde bouwprojecten.

Project informatie

Projectpromotor:
Adriën Buteneers
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 20/09/2020
Budget:
€187.313
Projectcode:
1/DWO/2017/BE/P097
VTE:
2,4 VTE
Medewerkers:

Adriën Buteneers

Wesley Ceulemans

Roel Renette

Ilona Stouten

Frederik Smolders

Servaas Tilkin

Contact

Adrien Buteneers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 18