Aanwending van hoogwaardig betonpuingranulaat voor oppervlaktestructuren in de wegenbouw

Vandaag de dag is het gebruik van het beton niet meer weg te denken uit onze bouwwerken en infrastructuurwerken. Zijn eenvoudige aanmaak en verwerking in combinatie met behaalde druksterkte maken beton een aantrekkelijk materiaal voor heel wat toepassingen zowel bij de constructie van gebouwen in de vorm van balken, kolommen, vloerelementen, en dergelijke als bij infrastructuurwerken als wegen, fietspaden en lineaire wegelementen. Dit beton bestaat voornamelijk uit drie elementaire hoofdbestanddelen: cement, water en granulaten. De granulaten, met name zand en grind, worden in grote getale onttrokken uit de bodem. Deze ontgrondingen kunnen echter niet eindeloos blijven doorgaan, zoals onder andere aangegeven is binnen het Grinddecreet Limburg. Er zal gezocht dienen te worden naar duurzame oplossingen ter vervanging. Aanwending van puingranulaten, die worden gerecycleerd uit bouw- en sloopafval, kunnen hiervoor een volwaardig alternatief bieden.


Tot op heden gebeurt er vooral een ‘downcycling’: het puingranulaat wordt verwerkt in onderfunderingen en funderingen, maar nog niet in evenwaardige toepassingen. Sinds 1/1/2012 echter is in Vlaanderen volgens het Standaardbestek voor de Wegenbouw SB250, voor het eerst toegelaten gerecycleerde  granulaten te gebruiken in beton voor ter plaatse vervaardigde oppervlaktestructuren zoals wegverhardingen en lineaire wegelementen. Voor beide oppervlaktestructuren schrijft het SB250 voor: “Het gebruik van hoogwaardig betongranulaat (betonpuingranulaat) is toegelaten tot 20% van de steenfractie bij lineaire wegelementen en bij de onderlaag van tweelaags uitgevoerde wegverhardingen”.


Dit  project  heeft dan ook als allereerste doel om aanvaardingsvoorwaarden voor het puin vast te leggen zodanig  dat de betongranulaten die hiervan afkomstig zijn voldoen aan de eisen voor “hoogwaardig betongranulaat” en dit zowel voor geometrische, mechanische, fysische als chemische eigenschappen. De eisen die hieraan gesteld worden, worden overgenomen in het SB 250 (3. 7.1.1.1.B.3.2) Dit hoogwaardig betongranulaat zal vervolgens  toegepast worden in een wegenbeton om de  invloed van de betere kwaliteit op de eigenschappen van het beton na te gaan. Er zal gestart worden met een  vervanging van  20% van de grove granulaten zoals aangegeven staat in het SB 250. In een volgende fase zal deze limiet verder geduwd worden. Steeds wordt gemikt op een wegenbeton, toe te passen in een onderlaag (B1--‐B5 of B6--‐B10) of mogelijk in de toplaag voor minder belaste wegen. Tevens zal een betonsamenstelling voor lineaire elementen bestudeerd worden. De bekomen resultaten zullen uiteindelijk moeten leiden tot praktische richtlijnen voor het deskundig samenstellen, produceren en  verwerken van deze nieuwe  mengsels op de wegenbouwwerven. Het is dan ook van belang dat een werfleider in wording deze nieuwe regels in de opleiding meekrijgt.


Project informatie

Projectpromotor:
Elise Mues
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16 september 2012 - 15 september 2015
Budget:
€ 171.212,00
Projectcode:
1/DWO/2013/TC/P064
VTE:
X VTE

Contact

Elise Mues
onderzoeker
Tel: +32 11 77 54 12