Augmented Reality 4 SMART Maintain en Operate

Hoewel in verschillende fases van een bouwproject digitale tools worden ingezet, worden zeker nog niet alle mogelijkheden ten volle benut. In de onderhouds- en uitbatingsfase (operate & maintain) is er nog een belangrijke nood aan juiste, actuele, volledige, digitaal raadpleegbare informatie in as-built dossiers. Aangezien de kosten van die onderhouds- en uitbatingsfase 3x hoger liggen dan de initiële bouwkosten van een gebouw en 60x hoger dan de ontwerpkosten, zal iedere verbetering in die fases leiden tot een verhoogd economisch rendement en een lagere total cost of ownership (TCO). Dit project zal nagegaan hoe augmented reality (AR) – met name BIM-modellen verrijkt met digitale informatie – gebruikt kan worden als communicatietool in de onderhouds- en uitbatingsfase van een gebouw en op die manier de efficiëntie en het economisch rendement kan verhogen. De primaire doelgroepen voor dit project zijn (kleine en middelgrote) ondernemingen: als uitbater: facilitymanagementbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, makelaars, aannemers DBMO, energy service companies (ESCO's), overheden enz.; in een onderhoudsfunctie: facilitymanagementbedrijven, poetsfirma’s, firma’s die inspecties of onderhoud uitvoeren; dienstverleners die de bovengenoemde professionele rollen kunnen faciliteren en optimaliseren

Project informatie

Projectpromotor:
Adriën Buteneers
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
01/10/2019 tem 30/09/2021
Budget:
€ 471.814,00
Projectcode:
1/DWO/2019/BE/T019
VTE:
4,4 VTE
Medewerkers:

Adriën Buteneers, Wesley Ceulemans, Eric Gielen, Liese Evers, Ilona Stouten, Veerle Custers, Servaas Tilkin

Contact

Adrien Buteneers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 18