Flexibel wonen voor iedereen!

Versnipperde bewoning, industriezones en landbouwzones afgewisseld met een stuk bos en natuur; dat is het imago van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Wetende dat de demografische vooruitzichten voor Vlaanderen aangeven dat de bevolkingsgroei op lange termijn positief wordt ingeschat en dat het aantal huishoudens sterker zal groeien in de nabije toekomst dan de waargenomen groei de afgelopen decennia, heeft de Vlaamse overheid eind 2017 “de betonstop 2040 “ aangekondigd. De “betonstop 2040” betekent geen rem op de bouwdromen van de Vlaming, maar streeft ernaar het ruimterendement in Vlaanderen te verhogen en het ruimtebeslag te verkleinen.
Deze uitgangspunten indachtig wil dit speerpuntproject nagaan welke noden dynamische en flexibele gezinnen in Vlaanderen laten optekenen op het vlak van wonen en welke flexibele en of modulaire bouwsystemen beschikbaar zijn om aan deze noden te voldoen. In 7 werkpakketten wordt gedurende 3 academiejaren beoogd om enerzijds technische bouwmodules in kaart te brengen en anderzijds diverse woonnoden te classificeren. Het afstemmen van de woonnoden en de bouwmodules op elkaar zal resulteren in een adviestool voor flexibele bouwoplossingen, geïnspireerd door de basisprincipes van UD. De adviestool zal de grootste gemene delers tussen de gedefinieerde woonnoden en bouwmodules linken, vertrekkende vanuit een inclusieve visie en het ‘one size fits all’ principe. Eventuele woonnoden die niet ondervangen kunnen worden met de opgemaakte woonprofielen, worden apart gerapporteerd. Als rode draad doorheen de uitwerking van het project wordt rekening gehouden met financieel kwetsbare groepen in onze samenleving en gezinnen met specifieke zorgnoden. Op beleidsniveau tenslotte zullen aanbevelingen uitgewerkt worden voor noodzakelijke aanpassingen in de regelgeving opdat flexibel wonen voor iedereen mogelijk wordt. Dit project wil de uitdaging aangaan om een innovatieve manier van wonen en bouwen te ontwikkelen gericht op de samenleving van morgen.

Project informatie

Projectpromotor:
Adriën Buteneers
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • T 000 Toegepaste wetenschappen
  • T 230 Constructie van gebouwen
Startdatum – einddatum:
17/09/2018 – 19/09/2021
Budget:
€ 369.852
Projectcode:
1/DWO/2018/BE/P106
VTE:
4,50 VTE
Medewerkers:

Adriën Buteneers

Inge Pasteels

Anouk tuinstra

Heidi Gilis

Evelien Verdonck

Roel Renette

Bart Put

Contact

Adrien Buteneers
onderzoekshoofd
Tel: +32 11 77 54 18
Onderzoek