Haalbaarheidsstudie van een comfortlabo

Studenten brengen heel wat tijd door op school.  Een optimaal binnenklimaat is van cruciaal belang. Echter, in veel scholen is het CO2‐niveau in  de leslokalen te hoog. Ook het energiegebruik moet lager. Andere veel voorkomende problemen zijn te hoge temperaturen in de zomer, te lage temperaturen en tocht in de winter, en problemen met daglicht en verlichting.
In deze voorstudie wordt de haalbaarheid van een comfortlabo onderzocht bestaande uit twee leslokalen samen met een technische ruimte. Tijdens het vooronderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Welke locaties binnen de XIOS Technologiecampus zijn mogelijk?
  2. Welke indeling, oriëntatie, innovatieve materialen, uitvoeringsmethoden, … worden best gekozen opdat de basis gelegd  is voor een positief-energieneutraal gebouw en het uiteindelijke onderzoek efficiënt kan worden uitgevoerd?
  3. Hoe kunnen  de technische installaties efficiënt aangewend worden om een positief-energieneutraal gebouw te creëren?
  4. Welke testen/onderzoeken zullen in het comfortlabo uitgevoerd worden?
  5. Welke bedrijven, instanties, …  kunnen op welke manier bijdragen aan de realisatie van het bouwproject (financiële middelen, materiaal, materieel, mankracht, …)? Hoeveel bedraagt het nodige budget?
  6. Hoe kan het comfortlabo geprofileerd en ingebed worden in nationale en Europese onderzoeksprogramma’s?

Project informatie

Projectpromotor:
Annika Lenaerts
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16-09-2012 - 15-09-2013
Budget:
€ 46.412,00
Projectcode:
nog in te vullen
VTE:
X VTE